Rapszódikus bohémia

MOZ-ART – South Bohemian Ballet (Egerházi Attila: Mirabell; Jiří Kylián: Hat tánc)

České Budějovice színháza, a Jihočeském divadlo (South Bohemian Theater) az előadó-művészet számos ágában tevékenykedik. A megszokott színházi darabok és szabad téri előadások mellett láthatunk itt operát, gyerek- és báb-, illetve táncelőadásokat is. A hatvan éves(!) múltra visszatekintő South Bohemian Balett a klasszikusok (pl. Hattyúk tava) mellett modern darabokat is a repertoárján tart. Ilyen a két éve nálunk is bemutatott Nulla Gravitáció. A Művészetek Palotájában játszott MOZ-ART két egyfelvonásos darabból áll, és értelemszerűen az osztrák zeneszerző előtt tiszteleg.

Farkas Kristóf


Mielőtt rátérnénk magára az előadásra, némi kitérőt kell tenni. A balett a modernizációja során egyre jobban eltávolodott az „érthetőséget" jelentő narratívától, és fokozatosan a táncosok expresszív (és nem szituatív jelenetekből építkező) jelenlétére, a benyomásokra és az érzetekre került a fő hangsúly. A történet helyett az impressziók helyeződtek mind az előadói, mind a befogadói érdeklődés középpontjába. Immár nem az elmesélhető reprezentálása volt a cél, hanem sokkal inkább egy hangulat átadása, megjelenítése – legyenek ez bármennyire is nehezen megfogható, konkretizálható – és éppen ezért számon kérhető. Ez a változás ugyan nyitás jelent a néző felé, de egyúttal olyan szabad kezet ad a koreográfusnak/rendezőnek, ami könnyen öncélúsághoz vezethet. (Ha ez még tetten is érhető, a közönség elismerő tapsviharral bizonyíthatja ennek ellenkezőjét.)

A nem „klasszikus", vagyis a modern, illetve a kortárs balett- és táncelőadások körében egyre inkább elterjedt az, hogy az előadáshoz készült ismertető szöveg kíván eligazítást nyújtani a műhöz. Ugyan egyre kevesebb kísérletező előadás él a narratíva, illetve a történetmesélés lehetőségeivel, de ezek mégis felbukkannak az előadásokhoz készített ismertetőkben. Az efféle szövegek fontossága nem vitatható, sokszor tényleg segítséget jelentenek az előadás befogadásához, de előfordulhat az is, hogy túllépnek azon az érzékeny vonalon, amikor már nem kiegészítő információkat tartalmaznak, hanem elkezdenek sorvezetőként, sőt afféle mentőövként funkcionálni. Narrálják, vagy épp megpróbálják elmesélni, hogy mit is kéne látunk.

A South Bohemian Ballet előadásának két része jó például szolgál mindkét esetre.

 

A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2015/1. számában.

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken, az Írók boltjában, a Katona József Színház könyvesboltjában. Az árushelyek listája itt olvasható.

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól: ellenfeny@t-online.hu
Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):
Az aktuális szám 495 Ft
Egy éven belül megjelent számok: 395 Ft
Korábbi évfolyamok számai: 295 Ft

15. 05. 20. | Nyomtatás |