Érzelmek káosza

Goldoni: A nyaralás - Katona József Színház

Mohácsi János számára biztos fontos szerző Goldoni. Eddig ugyan csak egyszer rendezte darabját, de az 1994-es kaposvári A kávéház áttörést jelentett a pályáján. (A Mohácsi-előadások számtalan, azóta is meghatározó jellegzetessége itt jelent meg először.) A Katona József Színházban ismét egy Goldoni-mű jelentette a kiindulópontot. A nyaralásról Bíró Kristóf ír.

Bíró Kristóf

A nyaralást mindeddig nem játszották magyar színpadon[1]. A darabot 1756-ban írta Goldoni, ugyanabban az évben, mint a Velencei terecskét. Az erre az évre szóló szerződése szerint évi hat darabot kellett írnia. Korábban évi nyolc darabra szólt a szerződése[2]. Ekkor már megírta a Két úr szolgáját (1745), A hazugot (1748??), A kávéházat (1750), A fogadósnét (azaz a Mirandolinát – 1753),. (Később írja a Burgirsokat – 1760, A chioggiai csetepatét – 1762, A legyezőt – 1763-64)[3]

Tehát A nyaralás írásának idején Goldoni túl van már színházi forradalma legfontosabb művein, amelyekben megújította kora színházszemléletét. A commedia dell’arte hagyomány helyébe az új felfogású drámát állította, az állandó típusokat (maszkokat) egyre inkább bonyolultabb jellemekkel helyettesítette, így stilizált figurák helyett többnyire a kortársai jelentek meg a színpadon. A mutatós akciók helyét pedig a belső motivációk vezérelte cselekménybonyolítás foglalta el.

A nyaralás idejére talán már túlságosan is beértek Goldoni színházi újításai, mert a szerző egyáltalán nem törekszik arra, hogy mozgalmas eseményeket ábrázoljon. A darab nem vállalkozik többre, mint hogy bemutassa egy nyaraló társaság érdekes figuráit. De igazán nem is a jellemrajzuk érdekli a szerzőt, inkább csak a viszonyaik. Az emberi kapcsolatokra kíváncsi, ezek valódi belső természetére, s arra, hogy ez alapján miképp változnak a viszonyok, anélkül, hogy bármiféle külső ráhatás érné őket. Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy A nyaralásban minden a felszín alatt történik (mintha egy 18. századi Csehov írta volna a darabot). Nemhogy nincsenek látványos akciók, de még cselekménye is alig van a darabnak. És ha történik benne valami, az csak helyi értékű, gyorsan hatását vesztő esemény (hirtelen ötlettől vezérelt ugratások, átverések).

Ha Goldoni közönsége számára valamiét érdekes lehetett A nyaralás, akkor elsősorban azért, mert ismerős figurákat és viszonyokat szemlélhetett benne. Valami hasonló hatást szeretne elérni Mohácsi János és alkotó csapata is (ha klasszikus darabokat is vesznek elő, mindent a kortárs szemlélet szűrőjén engednek át), ezért érthető, hogy nem múzeumi tárgyként szemlélik a Goldoni-darabot, hanem maivá hangolják, saját tapasztalataik alapján újrafogalmazzák.


A teljes cikk jelenleg csak nyomtatott formában olvasható az Ellenfény 2013/3. számában.

Az Ellenfény aktuális száma kapható a kiemelt hírlapárusító helyeken, a színházakban, illetve néhány moziban és könyvesboltban. Ezek listája itt olvasható.

Az Ellenfény aktuális és korábbi számai megrendelhetők a kiadótól:  ellenfeny@t-online.hu

Árak (melyek tartalmazzák a postaköltséget is):

Az aktuális szám 495 Ft

Egy éven belül megjelent számok: 395 Ft

Korábbi évfolyamok számai: 295 Ft

 

 

Néhány kritika összemosta a darabot a több évvel később készült Nyaralás-trilógiával, amit egy darabbá összevonva 2003-ban bemutattak Kaposvárott Rusznyák Gábor rendezésében.

Szauder József? Goldoni, Carlo. In: Világirodalmi lexikon. Harmadik kötet F-Groc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 618. o.

Egyes források szerint összesen 120 (wikipédia), más források szerint több mint 150 (Világirodalmi lexikon), egyéb források szerint közel 200 darabot írt (múlt-kor.hu).

13. 09. 9. | Nyomtatás |